تصویر مصطفا مرادیان – طراح صحنه

مصطفا مرادیان متولد ۳۰ شهریور ۱۳۶۵ در شهر استهبان، شهری در ایران، استان فارس؛ فارغ التحصیل طراحی صحنه و معماری از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. او آثار مختلفی را روی صحنه برده و با کارگردان های زیادی همکاری داشته است. او در آثار هنری خود سعی در برقراری ارتباط بین مکان و فضا در معماری و تئاتر دارد. او با کارگردان و تیم اجرایی به شیوه های مختلف مانند اسکیس، ماکت و نرم افزار همکاری می کند. او موسس و سرپرست گروه طراحی صحنه ایگو در ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است.

Mostafa Moradian, born on 21 September 1986 in Estahban city in Fars Province, iran, is a graduate of stage design and architecture from The school of Fine of Arts at the University of Tehran. He has staged various works and has collaborated with many directors. In his Works of arts, he attempts to establish a connection between place and space in architecture and theater. He collaborates with the director and the executive team in various ways such as sketches, maquette and software. He is the founder and head of the ego scene design group in Iran and a lecturer in stage design at the University of Tehran.

مصطفا مرادیان، دانش آموخته‌ى طراحى صحنه و معمارى از پردیس هنرهاى زیباى دانشگاه تهران است. او تا کنون آثار گوناگونى را به صحنه برده و با کارگردان‌هاى بسیارى همکارى داشته است. مرادیان در آثار خود تلاش بر برقرارى ارتباط میان مکان و فضا در معمارى و صحنه‌ى تئاتر دارد. مشارکت او با کارگردان و گروه اجرایى به شیوه‌هاى مختلفى از قبیل اسکیس، ماکت و نرم افزار صورت مى‌گیرد. او موسس و سرپرست گروه طراحى صحنه ایگو در ایران و مدرس طراحى صحنه در دانشگاه تهران است.

سایدبار کشویی