مهندسی و اصول استاندارد در صحنه‌ی تئاتر

مهندسی و اصول استاندارد در صحنه‌ی تئاتر

مدرس: مصطفا مرادیان

دوره‌ی حضوری

هفت جلسه

محل برگزاری دوره: دفترگروه طراحی صحنه ایگو

برای ثبت نام به صفحه‌ی ایگو در اینستاگرام پیام بدهید.
خرداد 1400
پایان ورکشاپ


Engineering and standard principles in the theater scene

Lecturer: Mostafa Moradian

Attendance course

Seven sessions

Course venue: EGO Scene Design Group Office

To register, send a message to Ego’s Instagram page.
June 2021
End of workshop

مصطفا مرادیان، دانش آموخته‌ى طراحى صحنه و معمارى از پردیس هنرهاى زیباى دانشگاه تهران است. او تا کنون آثار گوناگونى را به صحنه برده و با کارگردان‌هاى بسیارى همکارى داشته است. مرادیان در آثار خود تلاش بر برقرارى ارتباط میان مکان و فضا در معمارى و صحنه‌ى تئاتر دارد. مشارکت او با کارگردان و گروه اجرایى به شیوه‌هاى مختلفى از قبیل اسکیس، ماکت و نرم افزار صورت مى‌گیرد. او موسس و سرپرست گروه طراحى صحنه ایگو در ایران و مدرس طراحى صحنه در دانشگاه تهران است.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

سایدبار کشویی