مواد و مصالح در صحنه‌ى تئاتر

وركشاپ تخصصى
مواد و مصالح در صحنه‌ى تئاتر
••••
مصطفا مرادیان
••••
حضوری و آنلاین هم زمان
••••
۱۰ جلسه
••••
طراحى صحنه‌ى تئاتر در دسته هنرهايى قرار دارد كه فرايندِ خلق و توليد آن وابسته به دانش‌های فنى و بصرى هنرمند است به گونه‌ای كه عدم شناخت نسبت به هر يك از آن‌ها توليد خلاقانه را مختل خواهد كرد. ازاین‌رو هر چه آگاهى ما نسبت به مواد و مصالحِ پركاربرد در تئاتر بيشتر شود خلق صحنه‌ی تئاتر هوشمندانه و دقیق‌تر خواهد شد.
•••
آنچه در اين دوره بيان می‌شود:
١. بررسى اصول و استانداردهاى فنى دكور
٢. شناخت مواد و مصالح پركاربرد در طراحى صحنه‌ی تئاتر دنيا
٣. معرفى و شناختِ مصالح ساخت دكور در تئاتر ايران
٣. بازديد از كارگاه ساخت دكور
٤. تحليل سازه‌ای و بازديد از دكور نمایش‌های شاخص در تهران
••••
پایان ورکشاپ


Specialized workshop
Materials in the theater scene
••••
Mostafa Moradian
••••
In-person and online at the same time
••••
Ten sessions
••••
Theater stage design is in the category of arts whose creation and production process depends on the technical and visual knowledge of the artist, so that not knowing about any of them will hinder creative production. Therefore, the more we become aware of the materials used in theater, the more intelligent and precise the creation of the theater scene will be.
•••
What is stated in this course:
١. Examining the principles and technical standards of decor
٢. Knowledge of widely used materials in designing the world theater stage
٣. Introduction and recognition of decor making materials in Iranian theater
٣. Visit to the decor making workshop
٤. Structural analysis and visit of the decor of leading plays in Tehran
••••
End of workshop

مصطفا مرادیان، دانش آموخته‌ى طراحى صحنه و معمارى از پردیس هنرهاى زیباى دانشگاه تهران است. او تا کنون آثار گوناگونى را به صحنه برده و با کارگردان‌هاى بسیارى همکارى داشته است. مرادیان در آثار خود تلاش بر برقرارى ارتباط میان مکان و فضا در معمارى و صحنه‌ى تئاتر دارد. مشارکت او با کارگردان و گروه اجرایى به شیوه‌هاى مختلفى از قبیل اسکیس، ماکت و نرم افزار صورت مى‌گیرد. او موسس و سرپرست گروه طراحى صحنه ایگو در ایران و مدرس طراحى صحنه در دانشگاه تهران است.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

سایدبار کشویی