اسکیس و طراحى در صحنه ی تئاتر

آغاز ثبت نام سومین دوره

شروع دوره تابستان ۱۳۹۸
••••
‎ورکشاپ تخصصى
«اسکیس و طراحى در صحنه ی تئاتر»
••••
‎مصطفا مرادیان
••••
ده جلسه
••••
‎«از خیال تا کاغذ»
••••
‎اسکیس و طراحى دست آزاد در طراحى صحنه، نخستین و مهم‌ترین ابزار بیان بصرى میان طراح و گروه اجرایى است. در این دوره، هنرجویان با فراگیرى تکنیک‌هاى متنوع اسکیس، ایده‌هاى ذهنى خود را به شکلی ساختارمند بر روى کاغذ پیاده مى‌کنند و تصویر تهیه شده را به مکان و فضاى ملموس در صحنه‌ی تئاتر بدل مى‌کنند.‎ این امر با تمرین‌نگارى منظم و استفاده از خودنویس به عنوان سخت‌ترین ابزار طراحى محقق خواهد شد.
••••
‎هنرجویان در این دوره با مجموعه تمرین نگارى‌هاى اسکیس و طراحى در تئاتر آشنا خواهند شد و در پایان به کمک اسکیس براى یک نمایشنامه طراحى صحنه مى‌کنند.
••••
پایان ورکشاپ


Registration for the third course begins

The beginning of the summer of 1398
••••
Specialized workshop
“Sketching and Design in the Theater Stage”
••••
Mostafa Moradian
••••
Ten sessions
••••
“From fantasy to paper”
••••
Sketching and freehand drawing in stage design is the first and most important visual expression tool between the designer and the performance team. In this course, students apply a variety of sketching techniques, apply their mental ideas in a structured way on paper, and transform the prepared image into a tangible place and space in the theater scene, this with regular rehearsals and the use of autographs. The title of the most difficult design tool will be realized.
••••
During this course, students will be introduced to a collection of sketch and drawing exercises in the theater, and at the end, they will stage a stage design with the help of sketches.
••••
End of workshop

مصطفا مرادیان، دانش آموخته‌ى طراحى صحنه و معمارى از پردیس هنرهاى زیباى دانشگاه تهران است. او تا کنون آثار گوناگونى را به صحنه برده و با کارگردان‌هاى بسیارى همکارى داشته است. مرادیان در آثار خود تلاش بر برقرارى ارتباط میان مکان و فضا در معمارى و صحنه‌ى تئاتر دارد. مشارکت او با کارگردان و گروه اجرایى به شیوه‌هاى مختلفى از قبیل اسکیس، ماکت و نرم افزار صورت مى‌گیرد. او موسس و سرپرست گروه طراحى صحنه ایگو در ایران و مدرس طراحى صحنه در دانشگاه تهران است.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

سایدبار کشویی